Privacybeleid

j2 Cloud Services, Inc. en j2 Global Ireland Limited. ('j2 Global' of 'wij') streven naar het opbouwen van vertrouwde relaties met gebruikers, op basis van respect voor de persoonlijke identiteit en privégegevens, door het bevorderen van een eerlijke informatieverwerking. Deze privacybepalingen hebben betrekking op alle webonderdelen die het eigendom zijn van en die worden onderhouden door j2 Global, met uitzondering van websites van eFax Corporate en j2 Global, die een eigen privacybeleid hebben (de 'Websites').

Als gebruiker van onze services en de Websites bevestigt u dat u deze privacybepalingen hebt gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken, zoals uitgelegd in deze privacybepalingen.

Aangezien j2 Global dit streven naar privacy voor de gebruikers wil aantonen, maken we het volgende bekend:

 1. Welke persoonsgegevens j2 Global verzamelt.
 2. Hoe j2 Global deze gegevens gebruikt.
 3. Het gebruik van cookies en andere technologieën op onze websites
 4. Met wie j2 Global informatie over gebruikers deelt.
 5. Welke keuzes gebruikers kunnen maken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van gegevens.
 6. Welke soorten beveiligingsprocedures zijn toegepast om verlies, misbruik of wijziging van deze gegevens voorzover deze onder het beheer van j2 Global vallen te voorkomen.
 7. Hoe gebruikers eventuele onjuiste gegevens kunnen corrigeren.

Informatie verzamelen en gebruiken

Informatie verzamelen

j2 Global is de enige bewerker van de via haar Websites verzamelde informatie. j2 Global verwerkt informatie van haar gebruikers op verschillende punten op haar Websites, zowel rechtstreeks van de gebruiker als door middel van cookies, log bestanden en clear gifs.

Registratie

Om op welk niveau dan ook gebruik te kunnen maken van de services van j2 Global, moet de gebruiker eerst het registratieformulier invullen. Tijdens de registratie moet een gebruiker contactgegevens, zoals naam en e-mailadres, en een unieke identificatie opgeven aan j2 Global. We gebruiken deze informatie om contact op te nemen met de gebruiker over de services op onze Websites waarin de gebruiker is geïnteresseerd. Betalende klanten kunnen kiezen of zij demografische informatie, zoals inkomen en geslacht, willen opgeven. Dit wordt wel aangeraden omdat wij dan een meer persoonlijke service op onze Websites kunnen bieden. Gebruikers die zich abonneren op een gratis service van j2 Global worden mogelijk verzocht algemene demografische informatie opgeven, zoals geslacht en beroep.

Bestellen

Als een gebruiker een betaalde service aanschaft, vragen wij de gebruiker contactgegevens, zoals naam, e-mailadres en factuuradres, en financiële informatie, zoals creditcardnummer, vervaldatum, op te geven. Deze informatie wordt gebruikt voor de facturering en voor het uitvoeren van de bestellingen van klanten. Als we problemen ondervinden bij het verwerken van een order, wordt de informatie gebruikt om contact met de gebruiker op te nemen.

Een cookie is een stukje op de computer van de gebruiker opgeslagen data dat gekoppeld is aan informatie over de gebruiker. Gebruik van een cookie is in geen geval gekoppeld aan persoonlijk herkenbare informatie als u op onze websites bent. Door onze website te gebruiken en erdoor te bladeren stemt u ermee in dat wij en derde partijen in overeenstemming met ons cookie- en privacybeleid cookies en andere technologieën gebruiken. Wij maken gebruik van zowel session ID-cookies als persistente cookies. Een session ID-cookie wordt simpelweg beëindigd als gebruikers de browser sluiten. Een persistente cookie is een tekstbestandje dat langere tijd op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. Persistente cookies kunnen verwijderd worden door de aanwijzingen uit het helpbestand van de internetbrowser te volgen.

Door een cookie in te stellen op een van onze websites, hoeven gebruikers zich slechts één keer aan te melden met een wachtwoord, waarmee ze tijd besparen als ze op onze website zitten. Als gebruikers de cookie afwijzen, kunnen ze nog steeds gebruikmaken van onze website. Het enige nadeel hiervan is dat sommige delen van onze website beperking hebben voor de gebruiker. Met persistente cookies kunnen wij de interesses van onze gebruikers volgen en ons daarop richten, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Zie het gedeelte "Profiel" hieronder.

Sommige zakenpartners van ons gebruiken mogelijk cookies op onze websites (bijvoorbeeld adverteerders). Wij hebben echter geen toegang tot of controle over deze cookies als we hun eenmaal toestemming hebben gegeven cookies in te stellen voor reclame.

Dit PrivacyCookie-beleid voorziet alleen in het gebruik van cookies door j2 Global Web-eigendommen en voorziet niet in het gebruik van cookies door adverteerders.

Logboekbestanden

Zoals op de meeste websites werken onze servers met logboekbestanden om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen in het algemeen te volgen en brede demografische informatie te verzamelen voor totaaloverzichten. IP-adressen en dergelijke zijn niet gekoppeld aan persoonlijke identiteitsgegevens.

Clear GIF's

Clear GIF's zijn kleine afbeeldingen met een unieke id die ongeveer dezelfde functie hebben als cookies en worden gebruikt om de online bewegingen van onze gebruikers bij te houden. Clear GIF's zijn niet zichtbaar op de pagina en zijn veel kleiner dan cookies, ongeveer zo groot als de punt aan het einde van deze zin. Clear GIF's zijn niet gekoppeld aan de persoonlijke identiteitsgegevens van de gebruiker. We gebruiken ook Clear GIF's in onze HTML-e-mailberichten zodat we weten welke e-mailberichten zijn geopend door de ontvangers. Zo kunnen we de effectiviteit van bepaalde berichten en de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes meten. Als gebruikers deze e-mailberichten willen weigeren, verwijzen wij naar de sectie Weigeren.

Profiel

Wij kunnen informatie die we verzamelen via cookies, logboekbestanden en derden opslaan zodat we een profiel van de gebruikers kunnen samenstellen. Een profiel bevat opgeslagen informatie die we voor individuele gebruikers bijhouden en waarin hun weergavevoorkeuren gedetailleerd worden opgeslagen. Als gevolg daarvan kan de verzamelde informatie zijn gekoppeld aan de persoonlijke identiteitsgegevens van de gebruiker zodat wij aanbiedingen kunnen doen en de inhoud van de website voor de gebruiker kunnen verbeteren. Dit profiel kan worden gebruikt om onze Websites aan de persoonlijke wensen van de gebruiker aan te passen en om relevante marketingaanbiedingen te sturen. Wij delen de persoonlijke identiteitselementen van uw profiel niet met derden. Uw profiel wordt alleen in gecompileerde vorm met anderen gedeeld.

Informatie gebruiken

De informatie wordt op de volgende manieren gebruikt:

 1. Leveren van services. Wordt gebruikt om uw account in te stellen, de services en klantenservice te leveren en met u te communiceren over andere accountgerelateerde kwesties.
 2. Correspondentie per e-mail. Wordt gebruikt voor het aan de orde stellen en beantwoorden van allerlei problemen en vragen. Wordt ook gebruikt om informatie te distribueren over j2 Global, onze producten en services en om advertenties van onze advertentiepartners over hun producten en services te verspreiden.
 3. Zoals wordt toegelicht in de sectie 'Delen' van dit Privacybeleid.

j2 Global dient als een passief doorvoerkanaal voor het distribueren en ontvangen van fax-, gesproken en e-mailcommunicatie van de gebruiker en zal daarom niet de inhoud van de privécommunicatie van de gebruiker controleren, bewerken of onthullen tenzij j2 Global te goeder trouw meent dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (1) te voldoen aan wettelijke bepalingen of tegemoet te komen aan juridische acties die tegen j2 Global zijn ondernomen; (2) de rechten of de eigendom van j2 Global te beschermen en te verdedigen; of (3) onder dringende omstandigheden de persoonlijke veiligheid van de gebruikers of het publiek te beschermen. Gebruikers moeten zich er verder van bewust zijn (en er bij deze mee akkoord gaan) dat bepaalde technische bewerkingen van en toegang tot fax-, spraak- en e-mailberichten en de inhoud daarvan vereist kunnen zijn om: (a) de berichten te routeren; (b) te voldoen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken; (c) onderbrekingen in de services van j2 Global te voorkomen of zo gering mogelijk te houden; of (d) te voldoen aan andere vergelijkbare vereisten.

Conform de juridische uitzonderingen die in dit privacybeleid worden vermeld, zal j2 Global aan derden geen faxnummers onthullen die door gebruikers op onze Websites zijn ingevoerd voor het werken met jBlast/eFax Broadcast en andere j2 Global producten of services.

Advertenties van derden

De reclame op onze Websites wordt aan de gebruikers aangeboden door verschillende advertentiepartners. Informatie over bezoeken van gebruikers aan onze Websites en ander websites, zoals het aantal keren dat een advertentie is bekeken (maar niet de gebruikersnaam, het adres of andere persoonlijke informatie), kunnen worden gebruikt om reclame aan gebruikers op de Websites aan te bieden. Onze advertentiepartners hebben geen toegang tot persoonlijke identiteitsgegevens. Daarnaast kunnen verschillende advertentiepartners u reclame sturen over services van j2 Global en andere websites. Als u meer informatie wenst over het ontvangen van reclame op andere websites of als u zich hiervoor juist wilt afmelden, gaat u naar http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet doelbewust informatie over kinderen jonger dan 13 jaar. Als wij ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben over een kind dat jonger is dan 13, verwijderen we die gegevens uit onze systemen. j2 Global stimuleert ouders om samen met hun kinderen online te zijn. Hieronder vindt u een aantal tips waarmee uw kind veilig gebruik kan maken van internet:

 1. Leer kinderen om nooit persoonlijke informatie te verstrekken, tenzij een ouder of een verantwoordelijke volwassene daarbij aanwezig is. Dit geldt voor namen, adressen, telefoonnummers, schoolgegevens, enzovoort.
 2. Zorg dat u weet welke sites uw kinderen bezoeken en welke sites geschikt zijn.
 3. Bekijk het privacybeleid van de website. Zoek uit wat er met de gegevens van uw kind gebeurt.

Bekijk www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity de site van de FTC.

Communicatie van de website

Speciale aanbiedingen en updates

Wij sturen alle nieuwe klanten een welkomste-mail om het telefoonnummer en de autorisatiegegevens te controleren. Vaste gebruikers zullen regelmatig e-mails ontvangen met informatie over ons, updates over nieuwe servicekenmerken, gebruikstips voor de service, informatie over diensten van derden die interessant kunnen zijn voor onze leden, en een tevredenheidsonderzoek onder de leden. Betalende gebruikers van j2 Global kunnen deze meldingen uitschakelen. Niet-betalende j2 Global-gebruikers kunnen deze service op elk gewenst moment annuleren en kunnen ook deze meldingen uitschakelen. Raadpleeg de secties Keuze en Uitschakelen.

Service-aankondigingen

Het kan in zeldzame gevallen noodzakelijk zijn om een strikt servicegerelateerde aankondiging te versturen. Als bijvoorbeeld onze service tijdelijk wordt onderbroken voor onderhoud sturen we gebruikers een e-mail. In het algemeen kunnen gebruikers de ontvangst van deze communicatie niet uitschakelen, maar kunnen ze wel hun account deactiveren. Deze communicatie heeft echter geen commercieel karakter.

Klantenservice

Wij communiceren met gebruikers op regelmatige basis om de gewenste diensten te leveren en om informatie te verstrekken met betrekking tot problemen met hun accounts. U krijgt antwoord via e-mail of telefoon conform uw wensen.

Opname telefoongesprekken

j2 Global neemt alle telefoongesprekken op voor training, verbetering van services, fraudepreventie en om de nauwkeurigheid te verzekeren van instructies die aan j2 Global kenbaar zijn gemaakt. Alle telefoonopnamen zullen eigendom zijn van j2 Global.

Ongewenste faxen

j2 Global heeft een zerotolerancebeleid ten aanzien van misbruik. Hoewel we niet verantwoordelijk kunnen zijn voor externe communicatie die u via j2 Global-services hebt ontvangen, doen wij er alles aan om alle wettelijk beschikbare middelen te gebruiken om de distributie en ontvangst van ongevraagde commerciële faxen ("Ongewenste faxen") via de service te voorkomen, en we leggen specifiek beperkingen op aan leden die handelingen uitvoeren die zorgen voor een onredelijke of onevenredig grote belasting voor de resources van j2 Global. Gebruikers die dergelijke ongewenste faxen niet wensen te ontvangen kunnen dit melden bij de Klantenondersteuning hier.

Delen

Informatie die we van gebruikers op onze Websites hebben ontvangen wordt niet gedeeld met derden, tenzij anderszins vermeld in dit Privacybeleid.

Juridische vrijwaring

Hoewel wij er alles aan doen om de privacy van de gebruikers te beschermen, moeten we soms persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer dat volgens de wet is vereist, of in gevallen waarbij wij erop vanuit gaan dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, een gerechtelijk bevel, een juridische actie die tegen onze website is ondernomen of om onwettige activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of aan te klagen. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens bekendmaken aan politie, andere overheidsfunctionarissen of derden ingevolge strafrechtelijke of civielrechtelijke dagvaardingen. Soms zijn deze verzoeken afkomstig van onze externe leveranciers van internet-, telecommunicatie- en collocatieservices die zijn verspreid over de wereld en het netwerk verzorgen dat wij nodig hebben om onze diensten te leveren. Voor het handhaven van de integriteit van ons netwerk werken wij vaak samen bij verzoeken van deze externe providers en/of bij verzoeken die de politie of andere overheidsfunctionarissen aan deze providers richten.

Beleid inzake strafrechtelijke dagvaarding

j2 Global geeft geen persoonlijke gegevens over zijn klanten vrij, behalve in specifieke gevallen die verband houden met de wetgeving, beveiliging of veiligheid. Om klantgegevens op te vragen bij j2 Global in een burgerlijke rechtszaak moet u j2 Global een geldige dagvaarding, rechterlijk bevel of huiszoekingsbevel bezorgen en akkoord gaan met de hieronder genoemde compensatievoorwaarden van j2 Global.

Alle burgerlijke dagvaardingen moeten worden gericht aan:

j2 Cloud Services, Inc.
Subpoena Department
6922 Hollywood Boulevard 5th Floor
Los Angeles, CA 90028
Fax: 1-310-943-2400

of

j2 Global Ireland Limited
Legal Department
Unit 3, Woodford Business Park
Santry, Dublin 17
Ierland
Fax: +353 1 633 5741

Bij ontvangst van een geldige dagvaarding hanteert j2 Global het beleid dat de abonnee wiens gegevens worden gevraagd op de hoogte wordt gesteld. In niet-dringende omstandigheden zal j2 Global de identiteitsgegevens van de gedagvaarde abonnee meestal pas vrijgeven na ongeveer twee weken na ontvangst van de dagvaarding, tenzij er een formeel bezwaar wordt ingediend door de klant of als wij wettelijk verplicht worden de gegevens te openbaren.

j2 Global vraagt $90,00 per uur voor opzoekwerk (plus extra kosten als er een getuigenis of verklaring vereist is), $0,25 per pagina en $22,00 om te reageren via koeriersdienst (of vergelijkbare bedragen in de lokale valuta). Wij zullen de persoon of entiteit die de dagvaarding heeft bezorgd na ontvangst factureren en de eiser van de dagvaarding moet betalen binnen 15 dagen na ontvangst van onze factuur. Cheques moeten worden uitgeschreven op naam van j2 Cloud Services, Inc. of j2 Global Ireland Ltd.

j2 Global hanteert als beleid dat informatie die volstaat om onze klant te identificeren uitsluitend wordt vrijgegeven als de partij die deze informatie opvraagt een rechtszaak heeft aangespannen die onze klant betrekt in een gerechtelijk vervolgbare ongepastheid of overtreding of kan aantonen dat de gevraagde informatie essentieel is voor de kwesties die aan bod komen in de onderliggende zaak. j2 Global eist een kopie van de klacht en alle stavende documenten die aantonen hoe de accountgegevens van de klant verband houden met de hangende rechtszaak. Houd er rekening mee dat j2 Global zich het recht voorbehoudt naar eigen goeddunken te bepalen of dit beleid van toepassing is op een bepaald verzoek en dat dit beleid bovendien hoegenaamd geen afdwingbare juridische rechten creëert, noch voor onze klanten, noch voor de vragende partijen.

Informatieverzameling (zonder herkenning van personen)

Wij delen verzamelde, demografische informatie met onze partners en adverteerders. Deze informatie is niet gekoppeld aan persoonlijke identiteitsgegevens.

Tussenkomst van derden

Gebruikers worden door een externe factureringsmaatschappij gefactureerd voor goederen en diensten. Bovendien kunnen wij derde partijen inzetten om als host te fungeren voor bepaalde gedeelten van onze Websites en aan bepaalde informatieverzoeken van onze gebruikers te voldoen. Deze maatschappijen behouden, delen, bewaren of gebruiken de persoonlijke identiteitsgegevens niet voor secundaire doeleinden.

Bedrijfsovernames

Mocht j2 Global overgaan in een ander bedrijf, bijvoorbeeld via een fusie, door overname door een ander bedrijf of door verkoop van een deel van de activa of alle activa, worden gebruikers op de hoogte gesteld voordat hun persoonlijke gegevens worden overgedragen of onder een ander privacybeleid vallen.

Kiezen/Weigeren

Gebruikers hebben de mogelijkheid te weigeren dat hun gegevens worden gebruikt voor doeleinden die niet rechtstreeks samenhangen met onze Websites op het moment dat wij om gegevens vragen. Onze registratieformulieren hebben een acceptatiemechanisme via YesMail, waarbij gebruikers kunnen aangeven of ze reclame willen ontvangen die is afgestemd op hun specifieke interesses. Gebruikers moeten pro-actief kiezen of zij deze reclame willen ontvangen.

j2 Global stuurt de gebruikers ook informatie over speciale acties en services van onze partners als wij denken dat deze relevant zijn voor de gebruiker. Gebruikers van een gratis service van j2 Global accepteren automatisch de ontvangst van deze informatie en worden geacht hiermee akkoord te gaan. Van dit materiaal worden de inhoud en correctheid door j2 Global gecontroleerd zodat de wensen van de gebruikers worden gerespecteerd. De gebruikers van de gratis services van j2 Global kunnen de ontvangst van dit reclamemateriaal stopzetten door te upgraden naar een betaalde service of door hun account op te zeggen.

Betalende gebruikers van j2 Global die onze reclamecommunicatie niet willen ontvangen, kunnen deze berichten weigeren door op de daarvoor bestemde koppeling te klikken die onderaan elke reclameboodschap wordt weergegeven.

Gebruikers van onze sites worden ook op de hoogte gesteld als hun gegevens worden verzameld door een externe partner. Dit doen we zodat onze gebruikers bewust kunnen kiezen of ze al dan niet verder gebruik willen maken van services waarbij een externe partij nodig is.

Koppelingen

De Websites van j2 Global bevatten koppelingen naar andere sites. Houd er rekening mee dat j2 Global niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites. Wij raden onze gebruikers aan om voorzichtig te zijn wanneer ze onze sites verlaten en de privacybepalingen van alle websites waarop persoonlijke identiteitsgegevens worden verzameld, zorgvuldig door te lezen. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die worden verzameld via de Websites van j2 Global. j2 Global onderhoudt advertentie- en partnerrelaties met tientallen sites van derden die geïnteresseerde klanten naar onze sites leiden. Informatie die op deze sites wordt verzameld, valt niet onder dit beleid. Met een aantal websites onderhoudt j2 Global Co-Brand relaties. Een Co-Brand site is een site waarop de technologie of de services van j2 Global onder een andere merknaam aan gebruikers wordt aangeboden. De Co-Brand sites hebben een eigen privacybeleid dat specifiek voor die site geldt, en de gebruikers moeten dit beleid zorgvuldig doorlezen voordat zij zich registreren.

Enquêtes

Van tijd tot tijd wordt via enquêtes informatie van onze gebruikers gevraagd. Deelname aan dergelijke enquêtes is geheel vrijwillig en gebruikers kunnen dus kiezen of ze dergelijke informatie al dan niet bekend willen maken. De gevraagde informatie heeft gewoonlijk betrekking op contactgegevens, zoals naam en adres, en demografische informatie, zoals de postcode. De gegevens uit de enquêtes worden gebruikt voor het controleren of het verbeteren van het gebruik van de services van j2 Global en de tevredenheid hierover. De persoonlijke identiteitsgegevens van de gebruikers worden niet met derden gedeeld tenzij we de gebruikers daarvan vooraf op de hoogte stellen en hen de mogelijkheid bieden om te weigeren. We kunnen gebruikmaken van een tussenpersoon voor het uitvoeren van deze enquêtes. Deze tussenpersoon mag echter geen persoonlijke identiteitsgegevens van klanten gebruiken voor eventuele secundaire doeleinden.

Tell-A-Friend

Als een gebruiker onze verwijzingsservice gebruikt om een kennis te informeren over onze diensten, vragen we naar de naam en het e-mailadres van deze kennis. j2 Global stuurt deze kennis automatisch een eenmalig e-mailbericht met een uitnodiging om een bezoek te brengen aan de Websites van j2 Global. j2 Global slaat deze gegevens alleen op om dit eenmalige e-mailbericht te kunnen verzenden en het resultaat van het verwijzingsprogramma te volgen.

Beveiliging

j2 Global neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de gegevens van de gebruikers te beschermen. Wanneer gebruikers gevoelige informatie opgeven via de Websites van j2 Global, zijn deze gegevens zowel online als offline beveiligd.

Als op de registratie-/bestelformulieren naar vertrouwelijke gegevens wordt gevraagd (zoals een creditcardnummer), worden deze gegevens gecodeerd en beveiligd met SSL, de beste coderingssoftware van de branche.

De SSL-codering wordt gebruikt om vertrouwelijke gegevens online te beschermen. Offline worden ook beveiligingsmaatregelen genomen om gebruikergegevens te beschermen. Alle informatie over onze gebruikers, niet alleen de hierboven genoemde gevoelige informatie, wordt vertrouwelijk behandeld in onze kantoren. Alleen medewerkers die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een bepaalde taak (bijvoorbeeld de medewerkers van de factureringsafdeling of de klantenservice) hebben toegang tot persoonlijke identiteitsgegevens. Ook de servers waarop de persoonlijke identiteitsgegevens zijn opgeslagen, staan in een beveiligde omgeving.

Gegevens aanvullen

j2 Global kan alleen aan de verplichtingen ten opzichte van de gebruikers voldoen door de gegevens die we ontvangen aan te vullen met informatie uit bronnen van derden. j2 Global controleert het factuuradres op alle creditcardtransacties en kan voor bepaalde zakelijke klanten kredietrapporten opvragen. De informatie die wordt ontvangen uit de bronnen van deze derden, wordt verwerkt conform het privacybeleid van j2 Global.

Het opvragen, corrigeren, bijwerken of verwijderen van persoonlijke gegevens

j2 Global doet er alles aan om gebruikers toegang te bieden tot hun persoonlijke gegevens en deze bij gebleken onjuistheid te corrigeren en, indien de gebruiker hierom verzoekt, te verwijderen voor zover er geen sprake is van een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren. Gebruikers zijn verplicht zichzelf en de informatie die wordt opgevraagd of die moet worden gecorrigeerd of verwijderd te identificeren voordat aan een dergelijk verzoek gehoor kan worden gegeven. Dit is normaal gesproken mogelijk via de profielpagina van de j2 Global service die wordt beheerd door de gebruiker, of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Kennisgeving van wijzigingen

Als wij besluiten om ons privacybeleid te wijzigen worden deze wijzigingen opgenomen in dit privacybeleid en op andere plaatsen waar wij dit nodig achten. Zo weten onze gebruikers altijd welke gegevens wij verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we de gegevens openbaar maken. We gebruiken de gegevens conform het privacybeleid in het kader waarvan de gegevens zijn verzameld.

Als we de persoonlijke identiteitsgegevens van gebruikers echter op een andere manier gaan gebruiken dan is aangegeven op het moment van verzamelen, worden de betreffende gebruiker(s) daarvan via e-mail op de hoogte gesteld. Gebruikers kunnen dan kiezen of wij al dan niet de gegevens op deze nieuwe manier mogen gebruiken. Als gebruikers echter gekozen hebben om niet met j2 Global te communiceren of hun account hebben verwijderd/gedeactiveerd, wordt er geen contact met hen opgenomen en wordt hun persoonlijke informatie niet gebruikt op deze nieuwe manier. Als wij wezenlijke veranderingen in ons privacybeleid aanbrengen die niet van toepassing zijn op de gebruikersgegevens die al in de database zijn opgeslagen, wordt dat bovendien duidelijk vermeld op de website om gebruikers op de hoogte te stellen van de wijziging. Wanneer we een melding op de website plaatsen, sturen we in sommige gevallen ook een e-mailbericht naar de gebruikers die ervoor gekozen hebben communicatie van ons te ontvangen, om hen op de hoogte te stellen van het gewijzigde privacybeleid.

Overdracht van persoonsgegevens

Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven van j2 Global (Netherlands) B.V. naar j2 Cloud Service, Inc. (bijvoorbeeld in verband met de levering van de diensten die wij u op grond van een contract aanbieden samen met de verwerking van uw facturatiegegevens ) dan zullen wij dit op een rechtmatige manier doen door gebruikmaking van Model Contracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, zoals uitgewerkt door de Europese commissie.

Gegevens bewaren

De tijdsperiode dat wij gegevens bewaren varieert al naar gelang het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. In sommige gevallen gelden er wettelijke vereisten om gegevens gedurende een minimumperiode te bewaren. Tenzij het voor ons specifiek wettelijk is vereist om de gegevens te bewaren, zullen wij deze niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verzameld of waarvoor deze zullen worden bewerkt.

Vragen?
Waarom eFax?

eFax is de beste online faxprovider ter wereld - we bieden faxen per email aan meer dan 11 miljoen abonnees in 46 landen.
Click to Verify - This site has chosen a VeriSign SSL Certificate to improve Web site security